Boekuitgave: Stagebegeleiding in het laboratorium   € 24,50  (inclusief verzendkosten)

DIt boek kunt u bestellen door een mail te zenden naar info@bureaubeysterveld.nl   U heeft uw bestelling binnen vier werkdagen in huis.

 

Een geslaagde stage begint met een goede begeleiding. Leer met maximaal rendement je liefde voor je vak overbrengen op jonge, startende collega’s. Een praktisch boek om te leren inspireren.

Boordevol voorbeelden, tips en handvatten over alle aspecten van de stagebegeleiding:

             effectieve gespreksvoering

             Skil slabmethoden

             feedback geven

             omgaan met weerstand

             coachen

             beoordeling

Hoewel dit boek speciaal gericht is op stagebegeleiding in de laboratoriumsector, is het ook relevant voor andere sectoren waar veel stagiairs werken.

De schrijver Guido Kuipéri, Bureau Beysterveld, traint al vele jaren (aanstaande) stagebegeleiders voor de Nederlandse Vereniging van bioMedisch Laboratorium medewerkers. (NVML)

Inhoud (90 pagina's)

Inleiding            
1│ Waar begin je aan? 
   1.1│ Vijf aandachtsgebieden  
2│ De rollen van de stagebegeleider 
   2.1│ Drie ontwikkelvlakken     
   2.2│ De positie van de stagebegeleider     
   2.3| Complexe rollen   
   2.4│ Rollen en taken verdelen en positie innemen
3| Effectieve gesprekken  
  3.1| De structuur van een effectief gesprek 
  3.2| Waarom gaat communicatie vaak mis?  
  3.3| Effectief communiceren  
4| Het sollicitatieproces 
  4.1| Het functieprofiel 
  4.2| Kandidaten selecteren  
  4.3| Het sollicitatiegesprek      
5│ De fasen van het leerproces  
6│ De stagedoelen   
7│ Sturen en stimuleren          
    7.1│ Sturen      
   7.2│ Stimuleren   
  7.3│ Schakelen tussen sturen en stimuleren    
8│ Skillslab     
  8.1│ De structuur van skillslab 
  8.2│ De regels van skillslab      
9│ Vragen stellen en samenvatten   
   9.1│ Vragen stellen       
   9.2│ Samenvatten         
   9.3│ Voorbeeld van samenvatten       
10│ Coaching    
   10.1│ Doel, situatie en middelen   
   10.2| De verschuivende velden            
   10.3│ Tips voor coaching         
   10.4│ De structuur van het coachgesprek 
   10.5| Coaching met collega’s vrienden en anderen      
11| Feedback geven    
   11.1| Feedback onlosmakelijk verbonden met leren    
   11.2| De drie G’s voor terugkoppeling 
   11.3| Structuur van het feedbackgesprek      
   11.4| De juiste timing en setting             
   11.5| De regels voor effectieve feedback        
12│ Omgaan met emoties en weerstand   
  12.1│ Oplopende spanning       
  12.2│ De-escaleren en welles-nietes vermijden         
  12.3│ Disciplinegesprek              
13| Contact met school en stageverslag           
   13.1│ Kennismakingsgesprek   
   13.2│ Het stageverslag
14| Voortgangsgesprek en beoordelingsgesprek   
  14.1| Voortgangsgesprek         
  14.2│ Tussentijdse beoordeling      
  14.3| Eindbeoordelingsgesprek          
15| Tot slot       
Bijlage 1| De context van de stage     
Bijlage 2| Inhoud van het stagewerkplan         

 

 

© 2016 Bureau Beysterveld algemene voorwaarden