Logo Bureaubeysterveld

Academisch Leiderschap

Een leertraject leiderschap binnen universiteiten en academische ziekenhuizen

Inhoud

Het leertraject is er op gericht hoogleraren uit verschillende faculteiten en afdelingen te ondersteunen in hun verdere ontwikkeling als leidinggevende in een academische werkomgeving.

De onderwerpen sluiten aan bij de specifieke combinatie van aandachtsgebieden van een leidinggevende binnen een academische setting: Onderzoek, Onderwijs en Bestuur.

De training wil de leidinggevenden ondersteunen:

  • een balans te vinden hoe zij de verschillende taken die de functie met zich meebrengt, verenigen met de eigen wensen en ambities,
  • op een proactieve manier invulling te kunnen geven aan hun leiderschapsrol,
  • hun communicatieve vaardigheid te vergroten om o.a. hun medewerkers adequaat aan te kunnen sturen.

Er wordt gewerkt vanuit de werkpraktijk en de specifieke leervragen van de individuele deelnemers. De aanpak is erop gericht de onderwerpen te relateren aan de eigen situatie, en het geoefende direct te vertalen naar de eigen praktijk.

Opbouw van het leertraject

  • Het leertraject kent groepsbijeenkomsten en persoonlijke contactmomenten met een coach.
  • Gestart wordt met een introductiebijeenkomst van twee uur, en een individueel intakegesprek.
  • Ineen periode van vier maanden: één tweedaagse seminar, en twee maal ééndag seminar in een conferentieaccommodatie .
  • Afgewisseld met individuele coachingsgesprekken
  • Gesprek met Rector en decanen of managmentleden over ervaringen en bevindingen.
  • Aan het einde van het traject wordt de mogelijkheid geboden om het leertraject voort te zetten in individuele coaching en/of in een intervisiegroep.

Doelgroep

Hoogleraren, specialisten en anderen binnen een academische setting die een managementrol (gaan) vervullen.