Logo Bureaubeysterveld

Individuele coaching

Persoonlijke begeleiding door een coach is een effectieve methode om in een korte tijd tot gewenste resultaten te komen. De kracht van coaching is dat het vrijwel naadloos aansluit bij de vraag en de praktijk van de gecoachte. Dit zorgt ervoor dat de invloed en de effecten in het dagelijks functioneren groot zijn.

Of het nu om persoonlijke ontwikkeling gaat of om praktischer functioneren in het werk, wij begeleiden u graag bij uw coachingsvragen. Marjet Woudenberg en Guido Kuipéri hebben als coach vele jaren ervaring in de individuele begeleiding. Onder hun klantenkring bevinden zich o.a. academici, (hoger)management en specialisten binnen universiteiten en academische ziekenhuizen.

Een coachingstraject wordt in overleg met u vormgegeven. De gekozen aanpak is er steeds op gericht om u optimaal te ondersteunen bij het bereiken van uw doelen. De vraagstelling of leerdoelen die in coaching aan de orde kunnen komen zijn wat ons betreft ongelimiteerd. Enkele voorbeelden:

 • Beter omgaan met tijd.
 • Reflectie op uw eigen functioneren.
 • Leidinggeven.
 • bezinning op uw situatie.
 • Omgaan met conflicten.
 • Verbeteren van communicatieve vaardigheden.
 • Voorbereiding van organisatieverandering.
 • Aangaan van lastige gesprekken.
 • Voorbereiding van een presentatie.
 • Strategiebepaling.
 • Ondersteuning bij stress.
 • Maken van keuzes.
 • Starten in een nieuwe werksituatie.

De coaching is persoonlijk van aard en richt zich op persoonlijke kwaliteiten, drijfveren, wensen en belemmeringen. Het doet een beroep op het mobiliseren van uw eigen kracht.

Een coachingstraject start met het bespreken en vastleggen van uw doelstellingen. Op uw verzoek kunnen we beginnen met het observeren van uw werksituatie, bijvoorbeeld een vergadering, een lastig gesprek of een presentatie. De observaties dragen bij tot het formuleren van heldere leerdoelen. De coaching zelf bestaat uit een combinatie van gesprekken, één-op-één training, opdrachten en gericht advies.

Onze klantenkring bestaat uit:
leidinggevenden, professoren, directieleden, therapeuten, zorgmanagers, specialisten en docenten.