Logo Bureaubeysterveld

Teamcoaching

In ieder samenwerkingsverband zijn er momenten waarop het effectief en verfrissend kan werken als een externe begeleider ondersteuning biedt bij een besluitvormingsproces of bij het verbeteren van de samenwerking in het team. Het is bijvoorbeeld moeilijk om zonder externe begeleiding de samenwerking in een team op een open en oprechte wijze met elkaar te bespreken. Ook op het inhoudelijke vlak kan een team in bepaalde gewoontes of denkpatronen vastlopen. Een externe adviseur kan helpen daarvan los te komen.

Bureau Beysterveld treedt in dergelijke situaties graag op als teamcoach. Wij ontwikkelen met u een aanpak en begeleiden een team via een helder pad naar het doel dat wij met elkaar zijn overeengekomen. Onze kracht is dat wij u laten ervaren dat we als team en begeleiders samen voor 'de opgave' staan.

Bij visieontwikkeling en koersbepaling ondersteunen we teams met instrumenten zoals scenario-ontwikkeling en SWOT-analyses om op een plezierige en effectieve wijze een concreet activiteitenplan te maken.

Als het om inhoudelijke besluitvorming gaat, kunnen wij voor u het proces zo inrichten dat het team zich volop met de inhoud kan bezighouden. Wij richten ons op het proces en niet op de inhoud. In principe hoeven wij dan ook niet alles van de inhoud te weten, maar wij vinden het wel belangrijk dat wij de taal van onze opdrachtgevers verstaan en de omgangscultuur goed aanvoelen.

Collegiale uitwisseling en het bevorderen van leren ondersteunen wij door een op maat uitgewerkte collegiale intervisie op te zetten en te begeleiden.

Als het gaat om het verbeteren van de omgang en de teaminteractie kunnen wij met gerichte oefeningen de nodige vaardigheden verbeteren. Bijvoorbeeld feedback geven, complimenteren, effectief vergaderen etc.