Logo Bureaubeysterveld

Training Invloedrijk Gedrag

Wilt u effectiever overtuigen? Wilt u uw collega's, uw leidinggevende of uw klanten mee krijgen met uw ideeën of denkbeelden? In deze training maakt u kennis verschillende beïnvloedingsvaardigheden en oefent u actief uw omgeving effectiever te beïnvloeden.

In de training staat uw werkpraktijk centraal. U oefent met de verschillende beïnvloedingsvaardigheden en het flexibel schakelen hiertussen.

Deze training kan op maat van uw organisatie gemaakt worden. De inhoud en duur passen we aan op uw specifieke wensen. Ook kan de training in de vorm van individuele coaching worden aangeboden.

De duur van de training passen we op uw behoefte aan: die varieert van twee aaneengesloten dagen voor een basistraject tot drie of vier dagen voor een uitgebreider traject.

Welke onderwerpen komen aan bod?

 • Het beïnvloedingsmodel.
 • Inzicht in hoe u beïnvloedt en uw communicatieprofiel.
 • Verbinding maken met de ander.
 • Aansporen, overtuigen, onderzoeken en inspireren.
 • Verbale en non-verbale aspecten van beïnvloeden.
 • Schakelen tussen de verschillende beïnvloedingsvaardigheden.

Welk resultaat kunt u van de training verwachten?

 • Zicht hebben op uw eigen communicatie- en beïnvloedingstijl.
 • Hanteren van invloedstijlen om in uiteenlopende situaties goede resultaten te bereiken.
 • Ontdekken dat spreken en luisteren, activiteiten die zo routinematig lijken, toch een onvermoede kracht bezitten.
 • Overzicht houden en structureren van communicatiesituaties.
 • Op een autonome manier met relaties omgaan, zonder uzelf tekort te doen of een ander te kwetsen.
 • Uw zelfvertrouwen vergroten door uw eigen gedragspatronen te onderkennen en ze bewust te hanteren.