Logo Bureaubeysterveld

Professioneel Omgaan met Belangen, Conflicten en Emoties

Intensieve (individuele) begeleiding.

Kleine leergroep (6 deelnemers per training).

Individuele leervragen staan centraal.

Zowel aandacht voor technieken om goed met conflicten om te gaan als voor het omgaan met de eigen emoties en die van anderen.

Hoe vaak hoor je niet "we moeten het wel zakelijk houden" of "we beslissen hier op basis van de kracht van argumenten". Deze opmerkingen worden vooral gemaakt op momenten dat emoties of belangen binnen een situatie een rol gaan spelen. Uit angst voor een conflict wordt er een beroep gedaan op de rationaliteit. Maar is dat wel de juiste aanpak? Is zakelijkheid en rationaliteit het goede antwoord als er tegenstellingen in een gesprek aan het licht komen? Hoe ga je daar dan wel mee om? Hoe ga je om met je eigen gevoelens en emoties en hoe ga je om met gevoelens en emoties van anderen? Wat doe je in conflictsituaties? Hoe kan je het beste met belangen en "politieke spelletjes" van partijen binnen besluitvormingsprocessen en projecten omgaan? Deze training geeft handvatten om met deze en andere vragen in de praktijk om te gaan.

Doelstellingen:omgaan met een tegenstelling of conflict

 • Herkennen hoe emoties het gespreksverloopkunnen beïnvloeden.
 • Herkennen van hoe je zelf met je eigengevoelens en emoties omgaat.
 • Hanteren van methodes om op een effectievemanier met gevoelens en emoties om te gaan.
 • Leren onderscheid te maken tussen een standpunten het achterliggende belang.
 • Hanteren van gesprekken waar belangen enonderhandelen een rol spelen.
 • Kennen van de eigen conflictstijl.

Thema`s die in de training aan de orde komen:

 • Herkennen en doorzien van processen die bijtegenstellingen en dreigende conflicten een rol spelen.
 • Vaardigheden om in moeilijke gesprekssituatieswaar tegenstellingen, gevoelens en emoties een rol spelen sturend te kunnen optreden.
 • In verschillende situaties omgaan met de eigen gevoelens en emoties en met die van anderen.
 • Conflictstijlen.
De aanpak van deze 3-daagse training:
 • De training start met een individueel intakegesprek met alle deelnemers.
 • Korte inleidingen.
 • Oefenen aan de hand van cases en praktijksituaties van de deelnemers;
 • Een afsluitend coachingsgesprek ter ondersteuning bij het toepassen van het geleerde in de eigen werksituatie.
 • 3 dagen met overnachting in een conferentieoord.
 • Voorafgaand aan de training vindt een individueel intakegesprek plaats.
 • Afsluitend coachingsgesprek met één van de begeleiders vandeze training.